ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5วัน 4คืน

เที่ยวจีน SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5วัน 4คืน STARBUCKS RESERVE ROASTERY ถนนนานจิง เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาปซีหู สวนชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านหยก THAMES TOWN หาดไว่ทาน ร้านผ้าไหม ถ่ายรูป THE GUNDAM BASE สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์ ร้านยาหัวหิมะ วัดพระหยกขาว THE GUNDAM BASE SHANGHAI FLORENTIA VILLAGE


ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
CN_FM00007
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Shanghai Airlines
ราคาเริ่มต้น
35,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ –STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ถนนนานจิง
 • วันที่

  2

  เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาปซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • วันที่

  3

  ร้านหยก – THAMES TOWN – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม – ถ่ายรูป THE GUNDAM BASE
 • วันที่

  4

  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
 • วันที่

  5

  ร้านยาหัวหิมะ – วัดพระหยกขาว – THE GUNDAM BASE SHANGHAI – FLORENTIA VILLAGE – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

02 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
18,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
18,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
18,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
18,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
18,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 66 24,999 27,999 27,999 3,500 3,900 18,000 26
05 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 24,999 27,999 27,999 3,500 3,900 18,000 26
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 24,999 27,999 27,999 3,500 3,900 18,000 26
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 35,999 38,999 38,999 3,500 3,900 18,000 26
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 35,999 38,999 38,999 3,500 3,900 18,000 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน