ทัวร์ฝรั่งเศส BEAUTIFUL GOLDEN ROUTE FRANCE SWISS ITALY 8วัน 5คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส BEAUTIFUL GOLDEN ROUTE FRANCE SWISS ITALY 8วัน 5คืน

เที่ยวฝรั่งเศส BEAUTIFUL GOLDEN ROUTE FRANCE SWISS ITALY 8วัน 5คืน มหาวิหารซาเคร เกอร์ ประตูชัยนโปเลียน ชองเอลิเซ่ หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุข LA VALLEE VILLAGE OUTLET ดิจอง ลูเซิร์น สิงโตแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล กระเช้าโรแตร์ ยอดเขาทิตลิส FOX TOWN OUTLET ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล มิลาน DUOMO


ทัวร์ฝรั่งเศส BEAUTIFUL GOLDEN ROUTE FRANCE SWISS ITALY 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
FR_EY00021
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ก.พ. 67 - 13 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Etihad Airways
ราคาเริ่มต้น
74,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ประตูชัยนโปเลียน – ชองเอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุข
 • วันที่

  3

  LA VALLEE VILLAGE OUTLET – ดิจอง
 • วันที่

  4

  ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่

  5

  กระเช้าโรแตร์ – ยอดเขาทิตลิส - FOX TOWN OUTLET – โคโม่
 • วันที่

  6

  ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน DUOMO
 • วันที่

  7

  สนามบินมิลาน – อาบูดาบี
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

27 ก.พ. 67 - 05 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
74,999
เด็กมีเตียง
74,999
เด็กไม่มีเตียง
72,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
48,999
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
76,999
เด็กมีเตียง
76,999
เด็กไม่มีเตียง
74,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
50,999
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
76,999
เด็กมีเตียง
76,999
เด็กไม่มีเตียง
74,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
50,999
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,999
เด็กมีเตียง
79,999
เด็กไม่มีเตียง
77,999
พักเดี่ยว
13,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
50,999
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ก.พ. 67 - 05 มี.ค. 67 74,999 74,999 72,999 11,000 10,000 48,999 30
06 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 76,999 76,999 74,999 11,000 10,000 50,999 30
08 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 76,999 76,999 74,999 11,000 10,000 50,999 30
13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 79,999 79,999 77,999 13,000 10,000 50,999 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน