ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU FREE DAY 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU FREE DAY 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เปปุ ศาลเจ้าดาไซฟุ อุมิจิโกคุ โมจิโกเรโทร หมู่บ้านยูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ ปราสามคุมาโมโตะ ช้อปปิ้งย่านโจไซเอน อิออนมอลล์ โทสุ พรัเมียมเอาท์เลต ลาลาพอต กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ


ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU FREE DAY 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
JP_VZ00083
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-โมจิโกะ เรโทร
 • วันที่

  3

  อุมิจิโกคุ -หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล-ทุ้งหญ้าคุซาเซนริ-ปราสาทคุมาโมโตะ-แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-AEON MALL
 • วันที่

  4

  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-วัดโทโชจิ - ลาลาพอท
 • วันที่

  5

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ON BUS)
 • วันที่

  6

  สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
33,999
เด็กมีเตียง
33,999
เด็กไม่มีเตียง
33,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
24,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999
เด็กมีเตียง
33,999
เด็กไม่มีเตียง
33,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
24,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
22,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,999
เด็กมีเตียง
37,999
เด็กไม่มีเตียง
37,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
31,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999
เด็กมีเตียง
33,999
เด็กไม่มีเตียง
33,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999
เด็กมีเตียง
33,999
เด็กไม่มีเตียง
33,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999
เด็กมีเตียง
34,999
เด็กไม่มีเตียง
34,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
28,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999
เด็กมีเตียง
34,999
เด็กไม่มีเตียง
34,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
28,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 33,999 33,999 33,999 6,900 10,000 27,999 34
06 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
04 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,900 10,000 24,999 34
18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 33,999 33,999 33,999 6,900 10,000 27,999 34
27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
01 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,900 10,000 24,999 34
08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
15 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
30 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 34
01 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
05 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 37,999 37,999 37,999 6,900 10,000 31,999 34
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 33,999 33,999 33,999 6,900 10,000 27,999 34
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 33,999 33,999 33,999 6,900 10,000 27,999 34
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 34,999 34,999 34,999 6,900 10,000 28,999 34
21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 34,999 34,999 34,999 6,900 10,000 28,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน