ทัวร์ฮ่องกง นองปิง จิมซาจุ่ย 3D2N BY EK

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง จิมซาจุ่ย 3D2N BY EK

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง จิมซาจุ่ย 3D2N BY EK กวนอิมฮ่องฮำ วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง พักฮ่องกง 2 คืน สุดคุ้มขอพรจัดเต็ม ชิมอาหารขึ้นชื่อ ถ่ายรูป เช็คอิน เก็บความประทับใจ หัวหน้าทัวร์นำขอพรตลอดทริป พักย่านจิมซาจุ่ย สายมุ เปิดดวง รับความเฮง


ทัวร์ฮ่องกง นองปิง จิมซาจุ่ย 3D2N BY EK
รหัสทัวร์
THMHK_EK00004
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
06 ม.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
18,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – โรงแรมที่พัก อาหาร –/เที่ยง (บนเครื่องบิน) /–
 • วันที่

  2

  ชมวิววิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STAR อาหาร เช้า/เที่ยง/ค่ำ
 • วันที่

  3

  ร้านกังหันจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – CITYGATE OUTLET – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร เช้า/เที่ยง/ค่ำ (บนเครื่องบิน)

27 ก.พ. 66 - 01 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
19,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
17 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ก.พ. 66 - 01 มี.ค. 66 19,888 - - 4,900 - - 20
01 มี.ค. 66 - 03 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
02 มี.ค. 66 - 04 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
03 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
06 มี.ค. 66 - 08 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
09 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 19,888 - - 4,900 - - 20
13 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 17
16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
19 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
22 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 18,888 - - 4,900 - - 20
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 19,888 - - 4,900 - - 20
28 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 19,888 - - 4,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน