ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง ถ่ายรูปสุดชิค! บลูลากูน2 พูผาจำปาลาว อ่างสวรรค์ สะพานสีฟ้า ล่องเรือชมธรรมชาติผ่านสายน้ำอันงดงามที่ ”แม่น้ำซอง” น้ำตกตาดกวางสี พระราชวัง พระธาตุพูสี วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง JOMA Café ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ร้านกาแฟประชานิยม


ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ITCLA_FD00008
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ก.พ. 66 - 30 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต-นครเวียงจันทน์ -พระธาตุหลวง-ประตูไซ-วัดสีเมือง-วังเวียง -ถนนคนเดินวังเวียง
 • วันที่

  2

  วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง-พูผาจำปาลาว-อ่างสวรรค์-บลูลากูน 2-สะพานสีฟ้า-สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีวังเวียง ถึงสถานีหลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง
 • วันที่

  3

  เมืองหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-น้ำตกตาดแก้ว-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-Option! ล่องเรือแม่น้ำโขง- ตลาดมืดหลวงพระบาง
 • วันที่

  4

  เมืองหลวงพระบาง-การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง -ร้านกาแฟประชานิยม-วัดเชียงทอง -คาเฟ่ Joma Bakery – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง-ท่าอากาศยานดอนเมือง

02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,800 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,800 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,888 บาท
เด็กมีเตียง
14,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,800 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,888 บาท
เด็กมีเตียง
14,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,800 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,888 บาท
เด็กมีเตียง
14,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,800 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,888 บาท
เด็กมีเตียง
14,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,800 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 15,888 15,888 - 2,500 2,800 - 16
03 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 15,888 15,888 - 2,500 2,800 - 16
09 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 14,888 14,888 - 2,500 2,800 - 16
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 14,888 14,888 - 2,500 2,800 - 16
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 14,888 14,888 - 2,500 2,800 - 16
30 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 14,888 14,888 - 2,500 2,800 - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน