ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ศาลเจ้าดาไซฟุ อุมิจิโกคุ หมู่บ้านญูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ ปราสาทคุมาโมโตะ


ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N
รหัสทัวร์
JWLJP_VZ00053
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
13 เม.ย. 66 - 22 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน
 • วันที่

  3

  อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-ปราสาทคุมาโมโตะ-แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน- AEON MALL
 • วันที่

  4

  โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ- duty free - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
 • วันที่

  5

  สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

28 เม.ย. 66 - 02 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
35,999 บาท
เด็กมีเตียง
35,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
29,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999 บาท
เด็กมีเตียง
36,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
30,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
เด็กมีเตียง
32,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
32,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
21,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
เด็กมีเตียง
32,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
32,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
เด็กมีเตียง
32,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
32,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
เด็กมีเตียง
32,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
32,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
เด็กมีเตียง
32,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
32,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
เด็กมีเตียง
32,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
32,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999 บาท
เด็กมีเตียง
28,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
22,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
21,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
21,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
21,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999 บาท
เด็กมีเตียง
28,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
22,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999 บาท
เด็กมีเตียง
28,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
22,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999 บาท
เด็กมีเตียง
28,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
22,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999 บาท
เด็กมีเตียง
36,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
30,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999 บาท
เด็กมีเตียง
36,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
30,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999 บาท
เด็กมีเตียง
36,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
30,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,999 บาท
เด็กมีเตียง
35,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
29,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
เด็กมีเตียง
32,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
32,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
28 เม.ย. 66 - 02 พ.ค. 66 35,999 35,999 35,999 6,900 10,000 29,999 34
03 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
02 มิ.ย. 66 - 06 มิ.ย. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 10,000 21,999 34
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
29 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 34,999 34,999 34,999 6,900 10,000 28,999 34
30 ก.ค. 66 - 03 ส.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
31 ก.ค. 66 - 04 ส.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
01 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
02 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 34,999 34,999 34,999 6,900 10,000 28,999 34
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 34,999 34,999 34,999 6,900 10,000 28,999 34
25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 34
07 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 10,000 21,999 34
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 10,000 21,999 34
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 10,000 21,999 34
04 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 34
05 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 34
06 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 34
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 35,999 35,999 35,999 6,900 10,000 29,999 34
22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน