ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วินเทอร์ 10วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วินเทอร์ 10วัน 7คืน

เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสามเขา นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม เมืองสไตน์ อัม ไรน์,วาดุซ,เซนต์ มอริทซ์ รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส,นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด),อันเดอร์แมท ฟูร์ก้า พาส,มองเทรอซ์,โลซานน์,เบิร์น,อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ,ชมน้ำตกไรน์ ช้อปปิ้งเมืองซูริค


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วินเทอร์ 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
WCCH_TG00039
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ธ.ค. 65 - 24 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
145,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค
 • วันที่

  2

  ซูริค – น้ำตกไรน์ – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์ กัลเลน เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์(มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – ภัตตาคารภาโนรามา – เซนต์มอริทซ์
 • วันที่

  4

  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด) ทานอาหารสุดหรูบนรถไฟ – อันเดอร์แมท – ฟูร์ก้า พาส – พักในเมืองเซอร์แมท(1)
 • วันที่

  5

  เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท(2)
 • วันที่

  6

  เซอร์แมท – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่

  7

  อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งเลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น – ชมเมือง
 • วันที่

  8

  ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ซูริค – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
 • วันที่

  10

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
145,900 บาท
เด็กมีเตียง
145,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,900 บาท
พักเดี่ยว
30,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,900 บาท
เด็กมีเตียง
145,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,900 บาท
พักเดี่ยว
28,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 145,900 145,900 145,900 30,900 - - 20
24 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 145,900 145,900 145,900 28,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน