ทัวร์จีน หางโจว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เซี่ยงไฮ้หางโจวดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

ทัวร์จีน หางโจว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เซี่ยงไฮ้หางโจวดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

เที่ยวจีน หางโจว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เซี่ยงไฮ้หางโจวดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน เที่ยวดินแดนในฝัน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ เต็มวัน เที่ยวชมมหานครยามค่ำคืน หาดไว่ทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู


ทัวร์จีน หางโจว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เซี่ยงไฮ้หางโจวดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (HO)
รหัสทัวร์
CN_HO00013
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
24 พ.ค. 67 - 14 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
Juneyao Airlines
ราคาเริ่มต้น
21,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – เมืองหางโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • วันที่

  3

  เมืองเจียซิง - เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing – ร้านหยก – เมืองเซี่ยงไฮ้ - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - The Bund Finance center - ถนนนานกิง
 • วันที่

  4

  สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
 • วันที่

  5

  ร้านผ้าไหม - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
21,888
เด็กมีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
15,888
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
24,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
16,888
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888
เด็กมีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
15,888
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 21,888 23,888 - 5,000 5,000 15,888 20
07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 22,888 24,888 - 5,000 5,000 16,888 20
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 21,888 23,888 - 5,000 5,000 15,888 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน