������������������������������������������

กิจกรรม

จัดกิจกรรมท่องเที่ยว ณ จังหวัดระยอง 3 วัน 2 คืน 

กิจกรรม Team Building

กิจกรรม Team Building ทะเลสวยน้ำใสรวมใจ ณ ระยอง ฮิฮิ  3 วัน 2 คืน 

กิจกรรม Team Building จังหวัดนครนายก

กิจกรรม Team Building จังหวัดนครนายก  กิจกรรม ล่องแก่งเรือยาง, เกมรวมใจเป็นหนึ่ง, เกมพรมวิเศษ, เป่าแป้งหาเหรียญ, เกมราดหน้าน้ำตก

ทริปกิจกรรม Team Building และ สร้าง MINDSET คิดแบบองค์รวม ณ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค สร้างทีมให้เป็นหนึ่ง สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร คิดถึงส่วนรวม เพราะบุคลากรถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุด ในการทำงานที่มีความสุข และสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทริปทัวร์อินบาวด์ นำลูกทัวร์ชาวมาเลเซีย เที่ยวประเทศไทย

บริษัท เกรซ สมาร์ท จำกัด ได้มีโอกาสให้บริการทัวร์ คณะชาวมาเลเซียรับหน้าด่านเบตง  เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงราย