แพ็กเกจ มัลดีฟส์ Heritance Aarah 3วัน 2คืน

แพ็กเกจ มัลดีฟส์ Heritance Aarah 3วัน 2คืน


แพ็กเกจ มัลดีฟส์ Heritance Aarah 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0215
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
20 มี.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
39,600 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • รีสอร์ทมาตรฐานระดับ 5 ดาว Luxury
 • เด็กสามารถพักฟรี ได้ 2 ท่าน Ocean Villa
 • มี 4 ห้องอาหารที่ตั้งอยู่กลางน้ำ
 • Roof top บาร์ ที่อยู่บนมหาสมุทร
 • รายการเครื่องดื่มมีให้เลือกดื่มได้อย่างไม่จำกัด

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
 • วันที่

  2

  มัลดีฟส์
 • วันที่

  3

  กรุงเทพฯ

Ocean Villa (NOW - 31 MAR 24)

3 Days 2 Nights
49,300
4 Days 3 Nights
64,000
5 Days 4 Nights (Value)
79,600

3 Days 2 Nights
71,500
4 Days 3 Nights
92,000
5 Days 4 Nights (Value)
125,100

3 Days 2 Nights
29,100
4 Days 3 Nights
42,100
5 Days 4 Nights (Value)
56,600

3 Days 2 Nights
12,300
4 Days 3 Nights
12,600
5 Days 4 Nights (Value)
12,900

3 Days 2 Nights
45,000
4 Days 3 Nights
55,800
5 Days 4 Nights (Value)
73,000

3 Days 2 Nights
63,600
4 Days 3 Nights
91,700
5 Days 4 Nights (Value)
11,000

3 Days 2 Nights
29,100
4 Days 3 Nights
42,100
5 Days 4 Nights (Value)
56,600

3 Days 2 Nights
12,300
4 Days 3 Nights
12,600
5 Days 4 Nights (Value)
12,900

3 Days 2 Nights
39,600
4 Days 3 Nights
58,600
5 Days 4 Nights (Value)
63,100

3 Days 2 Nights
60,000
4 Days 3 Nights
92,200
5 Days 4 Nights (Value)
109,100

3 Days 2 Nights
29,100
4 Days 3 Nights
42,100
5 Days 4 Nights (Value)
56,600

3 Days 2 Nights
12,300
4 Days 3 Nights
12,600
5 Days 4 Nights (Value)
12,900

3 Days 2 Nights
41,600
4 Days 3 Nights
58,600
5 Days 4 Nights (Value)
65,600

3 Days 2 Nights
63,000
4 Days 3 Nights
92,000
5 Days 4 Nights (Value)
111,600

3 Days 2 Nights
29,100
4 Days 3 Nights
42,100
5 Days 4 Nights (Value)
56,600

3 Days 2 Nights
15,700
4 Days 3 Nights
21,600
5 Days 4 Nights (Value)
28,600
รายการ 3 Days 2 Nights4 Days 3 Nights5 Days 4 Nights (Value)สถานะ
  Ocean Villa (NOW - 31 MAR 24)   49,300   64,000   79,600
  Ocean Suite (NOW - 31 MAR 24)   71,500   92,000   125,100
  Extra Adult (NOW - 31 MAR 24)   29,100   42,100   56,600
  Child 2-11.99 yrs (NOW - 31 MAR 24)   12,300   12,600   12,900
  Ocean Villa (1 - 30 APR 24)   45,000   55,800   73,000
  Ocean Suite (1 - 30 APR 24)   63,600   91,700   11,000
  Extra Adult (1 - 30 APR 24)   29,100   42,100   56,600
  Child 2-11.99 yrs (1 - 30 APR 24)   12,300   12,600   12,900
  Ocean Villa (1 MAY - 31 JUL 24)   39,600   58,600   63,100
  Ocean Suite (1 MAY - 31 JUL 24)   60,000   92,200   109,100
  Extra Adult (1 MAY - 31 JUL 24)   29,100   42,100   56,600
  Child 2-11.99 yrs (1 MAY - 31 JUL 24)   12,300   12,600   12,900
  Ocean Villa (1-31 OCT 24)   41,600   58,600   65,600
  Ocean Suite (1-31 OCT 24)   63,000   92,000   111,600
  Extra Adult (1-31 OCT 24)   29,100   42,100   56,600
  Child 2-11.99 yrs (1-31 OCT 24)   15,700   21,600   28,600

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน