ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

PKG ตั๋วเครื่องบิน + เรือสำราญ สามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ สามารถเล่นกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0169
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ส.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 WED singapore - 11pm
2 THU kuala lumpur(port klang) 12pm 9pm
3 FRI singapore 1pm -

วันที่ 1

ท่าเรือ
singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
11pm

ท่าเรือ
kuala lumpur(port klang)
เวลาเรือถึง
12pm
เวลาเรือออก
9pm

ท่าเรือ
singapore
เวลาเรือถึง
1pm
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
13 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 Balcony Stateroom 19,999 - - - 11,999
27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 Balcony Stateroom 19,999 - - - 11,999

13 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Balcony Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,999
พักเดี่ยว
11,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,999
พักเดี่ยว
11,999
จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน