ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 07 เม.ย. 67 บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)
2 MON 08 เม.ย. 67 บูดาเปสต์
3 TUE 09 เม.ย. 67 บราติสลาวา-เวียนนา
4 WED 10 เม.ย. 67 เวียนนา
5 THU 11 เม.ย. 67 ดูร์นสไตน์-เมลค์
6 FRI 12 เม.ย. 67 ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์)
7 SAT 13 เม.ย. 67 พัสเซา
8 SUN 14 เม.ย. 67 พัสเซา (ลงจากเรือ)

วันที่ 1 (07 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
บูดาเปสต์
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
บราติสลาวา-เวียนนา
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เวียนนา
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ดูร์นสไตน์-เมลค์
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
พัสเซา
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
พัสเซา (ลงจากเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง