ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 14 เม.ย. 67 Genoa (Portofine), Italy - 16.00 / 18.00
2 MON 14 เม.ย. 67 Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023 13.00 / 07.00 20.00 / 19.00
3 TUE 14 เม.ย. 67 Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023 09.00 19.00 / 17.00
4 WED 14 เม.ย. 67 Valletta, Malta 08.00 / 10.00 17.00
5 THU 14 เม.ย. 67 At Sea - -
6 FRI 14 เม.ย. 67 Barcelona, Spain 09.00 / 07.00 18.00
7 SAT 14 เม.ย. 67 Marseille (Provence), France 07.00 / 08.00 18.00
8 SUN 14 เม.ย. 67 Genoa (Portofine), Italy 08.00 -

วันที่ 1 (14 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 / 18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
13.00 / 07.00
เวลาเรือออก
20.00 / 19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00 / 17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00 / 10.00
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00 / 07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00 / 08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง