ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ France Italy Malta Spain France


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ
รหัสทัวร์
CRU_0152
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT 14 เม.ย. 67 Marseille (Provence), France - 18.00
2 SUN 14 เม.ย. 67 Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00/18.00
3 MON 14 เม.ย. 67 Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
4 TUE 14 เม.ย. 67 Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
5 WED 14 เม.ย. 67 Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
6 THU 14 เม.ย. 67 At Sea - -
7 FRI 14 เม.ย. 67 Barcelona, Spain 09.00 07.00
8 SAT 14 เม.ย. 67 Marseille (Provence), France 07.00/08.00 -

วันที่ 1 (14 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00/18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
07.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00/08.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
16 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 Interior 33,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 43,900 - - - -
Suite 62,900 - - - -
23 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 Interior 60,900 - - - -
Oceanview 67,900 - - - -
Balcony 70,900 - - - -
Suite 89,900 - - - -
30 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67 Interior 57,900 - - - -
Oceanview 64,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -
Suite 103,900 - - - -

16 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Interior)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
67,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
70,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
89,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
103,900
จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน