ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT Kuala Lumper (Port Klang) 11.00
2 SUN Singapore 10.00 20.00
3 MON Kuala Lumper (Port Klang) 08.00

วันที่ 1

ท่าเรือ
Kuala Lumper (Port Klang)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
11.00

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
Kuala Lumper (Port Klang)
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง