>

บัตรสวนน้ำแอตแลนติส อควาเวนเจอร์​ (Atlantis Aquaventure Water Park)

บัตรสวนน้ำแอตแลนติส อควาเวนเจอร์​ (Atlantis Aquaventure Water Park)


บัตรสวนน้ำแอตแลนติส อควาเวนเจอร์​ (Atlantis Aquaventure Water Park)
รหัสทัวร์
TKA19086
ราคาเริ่มต้น
2,706 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ตื่นเต้นไปกับความเร้าใจขณะนั่งเครื่องเล่นมากมายที่ทำลายทุกสถิติ
 • ผ่อนคลายจากความตื่นเต้นและพักผ่อนบนชายหาดส่วนตัวอันสวยงามที่ทอดยาวถึง 700 เมตร
 • สัมผัสประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นและความบันเทิงต่าง ๆ มากมายได้ตามที่คุณต้องการด้วยบัตรผ่านแบบเต็มวันนี้
 • ชมสัตว์ทะเลกว่า 65,000 ชีวิตในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำลอสต์เชมเบอร์ส (Lost Chambers Aquarium)

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรผ่าน 1 วัน + พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำลอสต์เชมเบอร์ส 2,706
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำลอสต์เชมเบอร์ส 623
บัตรเข้าชมสวนน้ำอควาเวนเจอร์ + พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำลอสต์เชมเบอร์ส + บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 3,128

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรสวนน้ำแอตแลนติส อควาเวนเจอร์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุ

 • เด็กอายุ 0-12 ปีสามารถเข้าสวนน้ำได้หากมาพร้อมกับผู้ใหญ่เท่านั้น
 • เด็กอายุ 0-2 ปีสามารถเข้าสวนน้ำได้ฟรี
 • โปรดทราบ: หากคุณต้องการทำการจองและเข้าสวนน้ำภายในวันเดียวกัน คุณจะต้องทำรายการก่อนเวลาที่คุณต้องการเข้าสวนน้ำอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • เพื่อความปลอดภัย คุณต้องมีความสูงอย่างน้อย 120 ซม. เพื่อเล่นเครื่องเล่นทาวเวอร์ ออฟ เนปจูน (Tower of Neptune)
 • คุณจำเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำที่เหมาะสมตลอดเวลา
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาทานในสวนน้ำโดยเด็ดขาด
 • คุณสามารถเข้าชมการแสดงชุด Dolphin Bay Presentation ได้ในวันที่คุณเลือกไว้เมื่อทำการจองเท่านั้น โดยการแสดงจะมีเพียงแค่รอบเวลา 11:45 น. เท่านั้น ผู้เข้าชมจะต้องมาถึงยังสถานที่ทำกิจกรราก่อนเวลาแสดง 45 นาที
 • คุณไม่ต้องทำการจองสำหรับร้าน Kaleidoscope โดยสามารถเข้าไปรับประทานอาหารกลางวันในเวลาใดก็ได้
 • คุณสามารถรับประทานอาหารที่ร้าน Kaleidoscope ได้ในวันที่เลือกไว้เมื่อทำการจองเท่านั้น ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเวลาทำการและทำการวางแผนก่อนให้เรียบร้อย
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน