เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกรซ สมาร์ท จำกัด

บริษัท เกรซ สมาร์ท จำกัด    ดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภทกิจการ  
                กิจการแรก คือ ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08825 จัดนำเที่ยวทัวร์ต่างประเทศ และทัวร์ในประเทศ กรุ๊ปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นหมู่คณะครอบครัว, เพื่อน ขนาดกรุ๊ป ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึงกรุ๊ปขนาดใหญ่  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึง ด้านคุณภาพ ด้านการบริการ และด้านความปลอดภัย รวมถึงงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเดินทางทุกเส้นทางทั่วโลก  โดยบริษัทจะดูแลลูกค้าตั้งแต่จุดนัดพบ  ตลอดระยะเวลาการเดินทาง จนถึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                กิจการที่สอง คือ เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรองเท้าบู๊ทกันลื่นจากประเทศเกาหลีใต้  ภายใต้แบรนด์ POSIS  (www.gracesmart.co.th) ซึ่งได้รับการรับรองและได้รับสิทธิบัตรกันลื่นจากประเทศเกาหลีใต้พร้อมทั้งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค  คุณภาพดี มาตรฐานสากล ครบวงจร มีให้เลือก อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้, หมวกนิรภัย, แว่นตาเซฟตี้, ถุงมือกันสารเคมี, ชุดกันสารเคมี,หน้ากากกันสารพิษ, อุปกรณ์ชำระล้างตาและลำตัวฉุกเฉิน, อุปกรณ์กันตก ผ้ากันสะเก็ดไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ โดยรวบรวมมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งยังคำนึงถึง ด้านราคาที่เหมาะสม รวมถึงการให้บริการจัดส่งให้ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

บริการหลักของเรา

  1. บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทั้งในและต่างประเทศ กรุ๊ปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นหมู่คณะเพื่อน , ครอบครัว ทั้งในและต่างประเทศ
  2. บริการจัดกิจกรรม เช่น การสร้าง Teambuilding , กิจกรรม Walk Rally   และ กิจกรรมตามความต้องการของลูกค้า
  3. บริการจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทุกเส้นทาง ทั้งในและต่างประเทศ
  4. บริการจัดแพ็คเกจทัวร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. บริการจัดทำแลนด์ทุกประเทศ
  6. บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  7. บริการเช่ารถตู้ รถโค้ช รถทัวร์ พร้อมคนขับทั้งในและต่างประเทศ
  8. บริการรับยื่นวีซ่าต่างประเทศทั่วโลก
  9. บริการจอยทัวร์  จอยแลนด์ต่างประเทศ